walk on wings, tread in air: New akaun <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d32934260\x26blogName\x3dwalk+on+wings,+tread+in+air\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_HOSTED\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://www.dianaishak.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://www.dianaishak.com/\x26vt\x3d8062139435797511136', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

SEARCH

CONTACT ME

Diana Ishak @ Green Apple
aveo757@yahoo.com
See my complete profile

TRAFFIC
Visitor Counter
TESTIMONI GREENAARD


New akaun
2013-01-09Akhirnya aku buat lagi satu FB account.
Mula-mula ingat nak delete je mana-mana nama yang aku tak familiar. Tapi kang jadi macam hari tu. Aku penah buat housekeeping besar-besaran kat FB. Randomly cantas. Pastu lepas satu, satu, masuk mesej "Apesal Kak Di delete saya?". Terasa bersalah gila. Tak pasal-pasal je kena cop 'bajet hot'.

So tadi aku dah create another account. Nama sama. Gamba pun sama, sebab aku malas letak gamba lain. Boleh la KLIK SINI terus.
Tapi ada satu masalah gak.
FB ni kalau ada banyak-banyak akaun dia takleh synchronize ke? Kalau aku post apa-apa kat akaun lama, akaun baru aku kena post manually ke apa.


 
To all 957 frens dalam pending list akaun yang pertama, boleh la ke akaun kedua. Kita berjimba-jimba kat sana bersama-sama.


posted by Diana Ishak @ 6:00 PM  
Newer›  ‹Older

ADVERTISINGFOLLOW MEMY BRAND
LABELSMY PREVIOUS POST
MY OLDER POST
TEMPLATE by


BLOGGER