walk on wings, tread in air: Adik 2 <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d32934260\x26blogName\x3dwalk+on+wings,+tread+in+air\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_HOSTED\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://www.dianaishak.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://www.dianaishak.com/\x26vt\x3d8062139435797511136', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

SEARCH

CONTACT ME

Diana Ishak @ Green Apple
aveo757@yahoo.com
See my complete profile

TRAFFIC
Visitor Counter
TESTIMONI GREENAARD


Adik 2
2011-09-14


Nama saya Wan Muhammad Rayyan Akmal.
Semorang panggil saya Adik.
Kadang-kadang diorang panggil saya budak ucuk.
Tak boleh panggil budak masam sebab itu abang saya.

Saya dah 8 bulan tapi tak boleh jalan lagi.
Saya tau meniarap je.
Merangkak pun taknak. Malas.
Tapi saya terer mengengsot.
Tau-tau je dah sampai dapur.

Walaupun saya tak boleh merangkak dan berjalan, tapi gigi saya dah 4 batang.
Sebenarnya gigi lagi 2 batang kat belah atas dah tumbuh sejak Jumaat lepas tapi mak saya baru sedar tadi.
Jadi tadi dia dah sumbatkan kat mulut saya roti jala, nasi goreng ikan masin, keropok lekor, ketupat palas, eskrim mat cool dan air soya sebagai menyambut kedatangan gigi baru saya.

Esok dia janji nak ajar saya makan tutti fruiti.

I love my mother.

Yang benar,
Adik
posted by Diana Ishak @ 8:16 PM  
Newer›  ‹Older

ADVERTISINGFOLLOW MEMY BRAND
LABELSMY PREVIOUS POST
MY OLDER POST
TEMPLATE by


BLOGGER