walk on wings, tread in air: Soklan yang aku belum mampu jawab <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d32934260\x26blogName\x3dwalk+on+wings,+tread+in+air\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_HOSTED\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://www.dianaishak.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://www.dianaishak.com/\x26vt\x3d8062139435797511136', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
CONTACT ME

aveo757@yahoo.com

See my complete profile
TRAFFIC
MY READING


TESTIMONI GREENAARD


Soklan yang aku belum mampu jawab
2010-06-21Aku rasa makin besar anak kita makin pelik-pelik soklan yang dia tanya.

Semalam Redza tanya :

Ija : Ma, kenapa kita tak boleh fly macam bird?

Aku : Sebab kita takde wings. Bird ada wings.

Ija : Abis tu, kenapa Otromen boleh fly?

Aku : Otromen tu kan robot, so dia boleh buat apa je.

Ija : Bukan la. Otromen bukan robot. Dia human. Kenapa dia boleh fly?

Aku : Errr...sebab dia dah mengalami mutasi. (ambik kau, aku dah bukak kamus sains)

Ija : Mutasi tu apa?

Aku : Tanya Papa.

Lepas Maghrib, Redza tanya bapak dia.

Ija : Pa, MUTASI tu apa?

En Wan : Mutasi? Hmmm...mutasi tu....hmmmm...Mutasi tu najis. Ustazah Ija tak ajar ke?

Aku : Halo Bro! Itu bukan MUTASI okkk. Itu MUTAWASITAH.

En Wan : Oh ye ke? (pastu gelakkan diri sendiri)Pastu...


Ija : Ma, kenapa human kuarkan baby kat perut tapi animals kuarkan baby kat bontot?

Aku : Siapa cakap macam tu?

Ija : Ija tengok kat TV.

En Wan : Eh, human pun boleh kuarkan baby kat bontot. Tapi baby yang hitam-hitam je yang kuar kot bontot, macam Ija. Ija kuar kat bontot tau.

(Orang tua ni kalau bab bagi ajaran sesat memang nombor satu).

Ija : Ohhhhhhhh, macam tu keeeeeee. (dengan muka berseri-seri sebab dapat jawapan yang dia rasa lojik. Aku rasa macam nak sikukan je bapak dia)

En Wan : Eiiiiii...Ija tak geli ke kuar kat bontot? Eiiiiiiii. (siapalis kan dia ni?)

Ija : Takpelah, Ija ngan mama geng. Kan, Ma?


Dan korang boleh agak la kan macamana kuatnya En Wan gelak dengan penuh kegembiraan bila dengar statement anak dia.

Aku rasa dia ni baik duduk Jepun terus je la, duduk sini pun menyakitkan hati aku je.

posted by aveo757 @ 2:09 PM  
Newer›  ‹Older

HIGHLIGHT PROMO

SEARCH

MEDIA CHANNELS
MY PREVIOUS POST
MY OLDER POST
MY TRAVEL DIARY
TEMPLATE by


BLOGGER