walk on wings, tread in air: Sick <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d32934260\x26blogName\x3dwalk+on+wings,+tread+in+air\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_HOSTED\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://www.dianaishak.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://www.dianaishak.com/\x26vt\x3d8062139435797511136', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

SEARCH

CONTACT ME

Diana Ishak @ Green Apple
aveo757@yahoo.com
See my complete profile

TRAFFIC
Visitor Counter
TESTIMONI GREENAARD


Sick
2010-03-02Sorry guys, tak berdaya nak update lagi. Kepala tengah beku sebab badan still sakit-sakit lepas jumpa dokter semalam.

Sakit gila babi!!!

Maybe bentan kot sebab lepas that procedure, dokter ada pesan suruh jangan bergerak sangat, siap bagi pain killer. Tapiiiiii aku kan tak paham bahasa. Siap boleh ikut En Wan pi Giant, pastu jumpa customer, then gi rumah kak ngah dia bagai padahal semuaorang dah kata muka aku pucat. Memang masa tu tengah tahan sakit, berjalan pun dah macam baru lepas bersalin. Tapi gagahkan jugak.

Last-last lepas kul 7mlm, kuku kaki dah biru.
Memang dah lemau sangat-sangat, terus demam.
Nak batuk tak boleh. Bersin apetah lagi. Rasa cam nak tertanggal usus besar aku.

So malam tadi badan takleh gerak sangat, sebab terlampau sakit. Hanya jari-jemari yang boleh diharapkan untuk terus facebooking dan YM. Yeahhhhh!!!

posted by Diana Ishak @ 10:00 AM  
Newer›  ‹Older

ADVERTISINGFOLLOW MEMY BRAND
LABELSMY PREVIOUS POST
MY OLDER POST
TEMPLATE by


BLOGGER