walk on wings, tread in air: Sahaja aku berpuasa sunat pada esok hari. Sesiapa yang sengaja sms aku 'Jom lunch?' memang laknatullah. Tak kelakar okkk <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d32934260\x26blogName\x3dwalk+on+wings,+tread+in+air\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_HOSTED\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://www.dianaishak.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://www.dianaishak.com/\x26vt\x3d8062139435797511136', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
CONTACT ME

aveo757@yahoo.com

See my complete profile
TRAFFIC
MY READING


TESTIMONI GREENAARD


Sahaja aku berpuasa sunat pada esok hari. Sesiapa yang sengaja sms aku 'Jom lunch?' memang laknatullah. Tak kelakar okkk
2009-11-09Aku puasa esok.
Tiada sebarang update (maybe) sebab nak mengelakkan dari aku mengumpat pasal seseorang.
Sebab asal aku pegang laptop je, setan-setan yang tengah bersenggayut kat tepi-tepi badan aku ni suruh sangat aku buat entry pasal orang tu.
Untuk mengelakkan apa-apa yang memudaratkan diri maka aku nak puasa esok supaya setan-setan ni semua mati tertimbus dek pahala-pahala puasa aku.

Esok adelah busy nak buat final touch before aku mengadap beberapa customer kat Perak and Penang Tuesday until Wednesday.

......
........
....................

Oh, series tak boleh ngadap laptop lama-lama.
Bahan umpatan berlumba-lumba nak keluar.

posted by aveo757 @ 1:19 AM  
Newer›  ‹Older

HIGHLIGHT PROMO

SEARCH

MEDIA CHANNELS
MY PREVIOUS POST
MY OLDER POST
MY TRAVEL DIARY
TEMPLATE by


BLOGGER