walk on wings, tread in air: Kaspersky murah! <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d32934260\x26blogName\x3dwalk+on+wings,+tread+in+air\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_HOSTED\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://www.dianaishak.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://www.dianaishak.com/\x26vt\x3d8062139435797511136', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
CONTACT ME

aveo757@yahoo.com

See my complete profile
TRAFFIC
MY READING


TESTIMONI GREENAARD


Kaspersky murah!
2011-07-13Sesiapa yang pakai Kaspersky, kalau berminat nak beli boleh contact this lady. Ini aku copy paste je dari email dia :

Aku nak jual Kaspersky Antivirus dan Internet Security dengan harga MURAH. Tertera di bawah harga jualan.

Kaspersky Antivirus 2012 (1 year 1 PC) - RM13


Kaspersky Antivirus 2012 (1 year 3 PC) - RM23


Kaspersky Internet Security 2012 (1 year 1 PC) - RM19


Kaspersky Internet Security 2012 (1 year 3 PC) - RM28


Ini lebih murah berbanding membeli di kedai-kedai komputer sebab tiada kos untuk CD serta packaging. Jangan risau ini 100% original. Anda akan diberikan activation key, masukkan activation key ini ketika anda install aplikasi Kaspersky ini.Sila beri masa 1-3 hari untuk proses penghantaran activation key.

Ini bukan scam OK. Saja nak buat side income, maklum la aku nak beli banglo paling besar di Pasir Gudang ni.haha. Untuk pembelian, sila ikut langkah seperti di bawah.

1. hantar emel nak Kaspersky versi mana ke n a w u z a [ a t ] g m a i l [ d o t ] c o m

2. tunggu confirmation, akan cuba reply secepat mungkin. kalau lambat mungkin aku berada di luar jangkauan internet so sila sabar. dinasihatkan pembelian pada hari bekerja.

3. bayar dan emel bukti pembayaran (print screen atau details)

4. tunggu activation key. installer Kaspersky download di sini.

sumber : SINI

posted by aveo757 @ 12:09 AM  
Newer›  ‹Older

HIGHLIGHT PROMO

SEARCH

MEDIA CHANNELS
MY PREVIOUS POST
MY OLDER POST
MY TRAVEL DIARY
TEMPLATE by


BLOGGER