walk on wings, tread in air: Adakah anda kategori jelita? <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d32934260\x26blogName\x3dwalk+on+wings,+tread+in+air\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_HOSTED\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://www.dianaishak.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://www.dianaishak.com/\x26vt\x3d8062139435797511136', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
CONTACT ME

aveo757@yahoo.com

See my complete profile
TRAFFIC
MY READING


TESTIMONI GREENAARD


Adakah anda kategori jelita?
2011-06-22Mak aiiiii gediknyaaaaaa tajuk entry.
Macamkan kau jelita sangat yang nak bertanya orang lain jelita ke tak.

Aku ada tepek pencarian ni kat FB tapi aku rasa aku perlu expand the pencarian kat sini.

But this is no play-play one ye.

Kalau korang :

1. Pembaca tegar (kalau mengelat memang korang bakal malu sendiri. Ayooo, gua tak tauuuuuuuuu)
2. Perempuan (ketulenan akan diuji)
3. Age 30-36
4. Good complexion (mati laa ada orang nak mengaku sendiri good complexion kan)

TETAPI, ini lah masanya anda yang berkriteria seperti di atas menjual muka kepada aku. Don't worry, takde de aku nak publish gamba-gamba korang kat sini. Aku nak pastikan ia memenuhi kriteria aje.

Jawab soklan di bawah (yang berumur 30-36 saje), kalau betul pembaca tegar :

1. Brapa orang adik-beradik aku?
2. Berapa kali aku pregnant?
3. Aku suka kaler apa?
4. Nama penuh anak-anak aku.

Senang vukanhhh??

Email jawapan kat aveo757@yahoo.com berserta gamba (close up lebih baik), cut off 5pm today.

Jangan tanya hadiah.
Pemenang akan dihubungi melalui email (sebab tu korang kena jawab guna email).

Ayomakkkkk, gesekkkk......GO!!!!

posted by aveo757 @ 10:31 AM  
Newer›  ‹Older

HIGHLIGHT PROMO

SEARCH

MEDIA CHANNELS
MY PREVIOUS POST
MY OLDER POST
MY TRAVEL DIARY
TEMPLATE by


BLOGGER