walk on wings, tread in air: Kenapa mesti binatang itu yang kau pilih. <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d32934260\x26blogName\x3dwalk+on+wings,+tread+in+air\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_HOSTED\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://www.dianaishak.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://www.dianaishak.com/\x26vt\x3d8062139435797511136', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

SEARCH

CONTACT ME

Diana Ishak @ Green Apple
aveo757@yahoo.com
See my complete profile

TRAFFIC
Visitor Counter
TESTIMONI GREENAARD


Kenapa mesti binatang itu yang kau pilih.
2011-03-23Ija : Ma, mama tau tak kenapa boy punya ni (sambil tunjuk celah kangkang) kita panggil bird?

Aku : Hmm..mama pun tak tau la. Tapi mama rasa sebab bird kalau tido macam tu.

Ija : Mana wings dia?

Aku : Bird kalau tido wings dia simpan.


Diam kejap sambil belek bird dia depan cermin.


Ija : Kalau bird Ija dah besar macam bird Papa nanti dia ada nest kan?


NEST???

Hmmmmmm. Lojik. Lojik.
Bird. Telo. Nest.

Maybe sebab tu la kita panggil menatang tu bird kot, sebab dia duduk dalam 'nest'. Dan ada 2 bijik telo.
Apesal aku tak pernah terfikir benda ni?

Pernah tertanya gak dulu apesal bila refer kat baby boy je mesti 'Ohhh, dapat bird lagi'.

Why bird la?? Aku tak dapat relate kan bentuk bird tu dengan 'bird' kau. Di manakah sangkut-pautnya? Adekah pada kepalanya yang licin? Adekah kerana menyamai fitrah burung yang sukakan sentuhan dan usapan mesra? (hoi, entry apekah ini??)

But seriesly, why must BIRD?
Lembik sangat bunyiknya.
Bagi la binatang yang cargas sikit.

posted by Diana Ishak @ 1:45 AM  
Newer›  ‹Older

ADVERTISINGFOLLOW MEMY BRAND
LABELSMY PREVIOUS POST
MY OLDER POST
TEMPLATE by


BLOGGER