walk on wings, tread in air: Poem untuk Abang <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d32934260\x26blogName\x3dwalk+on+wings,+tread+in+air\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_HOSTED\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://www.dianaishak.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://www.dianaishak.com/\x26vt\x3d8062139435797511136', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
CONTACT ME

aveo757@yahoo.com

See my complete profile
TRAFFIC
MY READING


TESTIMONI GREENAARD


Poem untuk Abang
2010-04-20Abang,

Jangan lah tinggalkan saya.
Saya serba kekurangan bila abang tiada.

Kalau saya dah habis duit, sape nak cucukkan ATM saya?
No ATM kad saya pun saya tak pernah tau.

Kalau beras dah habis, saper nak pegi beli?
Abang tak penah ajar saya pegi shopping sendiri.

Kalau nak service keta kat mana?
Apa yang nak diservice pun saya tak tau, saya tau lanyak je.

Bil air, api, telifon, astro semua nak bayar kat mana?
Abang bayarkan online dari Jepun boleh ke?

Kalau saya nak tido, saper nak peluk saya?
Saya tak boleh tido kalau takde abang.

Kalau saya horny, saya nak cucuk dengan apa?
Abang takpela, abang ada kekdah. Saya takde.

Kesian saya bang, nanti saya raya sorang-sorang.
Orang lain pagi raya cium tangan suami, saya cium tangan sendiri.

Tahun depan Redza masuk skolah betul.
Orang lain daftar anak berdua-duaan, saya sorang-sorang.

Siapa nak temankan saya pegi tengok movie every Friday nite?
Bolehkah saya ajak lelaki lain?...tetiba lain benar bunyiknya baris terakhir tu.

posted by aveo757 @ 11:05 AM  
Newer›  ‹Older

HIGHLIGHT PROMO

SEARCH

MEDIA CHANNELS
MY PREVIOUS POST
MY OLDER POST
MY TRAVEL DIARY
TEMPLATE by


BLOGGER