2009-10-16

Ujian akhir tahun



Redza berkata...

"Ma, tadi kat kikando, teacher bagi migeti"

Sila tafsirkan ayat di atas tidak lebih dari tujuh patah perkataan.